Anttilan Keväthuumaus - vahinkopennut  
 
30.12.2009 Vahinkoastuminen tapahtunut.
1.1.2010 Suomen Kennelliiton uusi rekisteriohje tuli voimaan.
22.2. 2010 Röntgenissä todettiin tiineys.
2.3. 2010 Emän silmät ja polvet tarkastettu: ok. Isä tarkastettu 6.10.2009: ok. Pll testit molemmilla clear = terve.
3.3. 2010 Neljä pentua syntyi, yksi kuolleena. Penikointi normaali. Emän ikä 2v3kk, isän ikä 3v6kk.
22.3.2010 Poikkeuslupa-anomus Suomen jackrussellinterrierit ry:lle fi-rekisteröintiin oletuksena, että yhdistelmä vastaa JTO:ta.
17.4.2010 SJRT ry:n pöytäkirja: ei puolla poikkeuslupahakemusta, ei perusteluja.
20.4.2010 Suomen Terrierijärjestö ry: n pöytäkirja: ei puolla poikkeuslupahakemusta: Yhdistelmä ei täytä jackrussellinterrierin JTO:n suositusta: ”Suositellaan, että mikäli koiran suvussa todettu silmäsairauksia, koiraa ei käytettäisi jalostukseen ennen kolmen vuoden ikää (nartut)/viiden vuoden ikää (urokset)”.
1.6.2010 Poikkeuslupa-anomus Suomen Kennelliiton Jalostustieteelliselle toimikunnalle.
22.6.2010  Jtt:n päätös 22.6.2010 (8/2010): Toimikunta toteaa, että rodun JTO:n suositus "Suositellaan, että mikäli koiran suvussa on todettu silmäsairauksia, koiraa ei käytettäisi jalostukseen ennen kolmen vuoden ikää (nartut)/viiden vuoden ikää (urokset)" koskee silmäsairauksien yleisyyden vuoksi koko rodun populaatiota. Toimikunta ei hyväksy Leena Alasorvarin anomusta, koska rodun yleinen silmäterveystilanne on heikko, joten missään yhdistelmässä ei tulisi käyttää nuoria koiria jalostukseen.
5.7.2010 EJ- Pentuerekisteröinti – Maksuluokka 1, Maksuluokan kerroin :2  yht. 235 €.  
 
 
Edellä kerrottu on faktaa, mistä jokainen kasvattaja voi omat johtopäätöksensä. Itse opin kantapään kautta sen, että
1.      rotujärjestön JTO ei ole suositus vaan laki, jonka ohjeistoa kasvattajan on noudatettava. Kennelliitto perustaa päätöksensä siihen.
2.      kasvattajan tiedettävä suvussa esiintyvät sairaudet myöskin ”uroksen emän velipuolen jälkeläisen” sairaudet.
3.      narttu voi tiinehtyä juoksun 1-5. päivänä
4.      kasvattajaa rangaistaan vahinkoastumisesta ej-rekisterin lisäksi tuplaamalla rekisteröintimaksu  
5.      omien jalostuskoirien pevisa-tarkastukset on pidettävä aina voimassa (huom. 1.1. 2010 rekisteröintiä koskevat sääntömuutokset)  
6.      JTO:ta ei huomioida normaaleissa rekisteröinneissä kunhan PEVISA-tarkastukset on tehty
7.      suunniteltujen yhdistelmät kannattaa tarkistaa jalostustoimikunnassa  
 
Leena Alasorvari
Ansometsän kennel